z Hledat z Přihlásit se
z

Search our Store

  z
  z

  Tato sekce v současné době neobsahuje žádný obsah. Přidejte obsah do této sekce pomocí postranního panelu.

  Tato sekce v současné době neobsahuje žádný obsah. Přidejte obsah do této sekce pomocí postranního panelu.

  Image caption appears here

  Obchodní Podmínky

  PŘEHLED
  Tuto webovou stránku provozuje Oxxcommerce BV. Na celém webu se výrazy "my", "nás" a "náš" vztahují na Oxxcommerce BV. Oxxcommerce BV nabízí tuto webovou stránku včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této webové stránky vám, uživateli, na základě vašeho souhlasu se všemi zde uvedenými podmínkami, zásadami a oznámeními.

  Návštěvou našeho webu a / nebo zakoupením něčeho od nás se zapojujete do naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky") včetně těchto dalších smluvních podmínek a zásad zde uvedených a / nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele stránky, včetně mimo jiné uživatelů, kteří jsou prohlížeči stránky, prodejci, zákazníky, obchodníky nebo přispěvateli obsahu.

  Před příchodem na naši webovou stránku nebo jejím používáním si pozorně přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoliv části stránky vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této dohody, nemusíte mít přístup na webovou stránku nebo používat jakékoliv služby. Pokud se tyto Podmínky služby považují za nabídku, její přijetí je výslovně omezeno na tyto Podmínky služby.

  Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se budou vztahovat i Podmínky služby. Nejaktuálnější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli přečíst na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat kteroukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webovou stránku po zveřejnění jakýchkoliv změn představuje přijetí těchto změn.

  ČÁST 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
  Vyjádřením souhlasu s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste plnoletý ve svém státě, ve kterém máte bydliště, a že jste nám dali souhlas na umožněte užívání této stránky kterékoli z vašich nezletilých.

  Naše produkty nesmíte používat k žádné nelegální nebo neautorizované účely, ani nesmíte při používání naší Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně mimo jiné autorských zákonů).

  Nesmíte přenášet žádné viry ani provádět žádné činy destruktivní povahy.

  Porušení kterékoliv z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

  ČÁST 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
  Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

  Rozumíte, že vaše informace (kromě informací o kreditní kartě) mohou být přenášeny nezašifrované a mohou zahrnovat a) přenosy přes různé sítě; a b) změny vyhovující a přizpůsobené technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu v sítích vždy šifrované.

  Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.

  Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto Podmínky.

  ČÁST 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
  Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto serveru nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce slouží pouze na obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat nebo jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšího nebo včasnějšího zdroji informací. Spoléhání se na materiál na tomto serveru je na vaše vlastní riziko.

  Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nezbytně nejsou aktuální a slouží pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravovat obsah této stránky, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na naší stránce. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na naší stránce.

  ČÁST 4 - ÚPRAVY SLUŽEB A CENY
  Ceny našich výrobků se mohou měnit bez předchozího upozornění.

  Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit nebo přerušit Službu (nebo její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

  Nebudeme odpovědni vůči vám ani vůči jakékoliv třetí straně za jakékoliv úpravy, změny ceny, pozastavení nebo ukončení Služby.

  ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY
  Určité produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi pravidly vrácení.

  Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazily barvy a obrázky našich výrobků, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení počítače na libovolné barvě bude přesné.

  Vyhrazujeme si právo, nejsme však povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoliv osobu, geografický region nebo jurisdikce. Toto právo můžeme uplatnit od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoliv produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit jakýkoliv produkt. Jakákoliv nabídka libovolného produktu nebo služby provedená na tomto serveru je neplatná tam, kde je zakázána.

  Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoliv produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste si koupili nebo získali, splní vaše očekávání, nebo že chyby ve službě budou opraveny.

  ČÁST 6 - PŘESNOST FAKTURACI a ÚČETNÍCH INFORMACÍ
  Vyhrazujeme si právo odmítnout kteroukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že uděláme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla, které jste uvedli v době uskutečnění objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního úsudku jeví jako uskutečněné dealery, dalšími prodejci nebo distributory.

  Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

  Podrobnější informace naleznete na naší stránce Vrácení zboží.

  ČÁST 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
  Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme ani nemáme nad nimi kontrolu ani žádné vstupy.

  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoliv záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoliv podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším použitím volitelných nástrojů třetích stran.

  Jakékoliv použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této webové stránky je výhradně na vaše vlastní riziko a vaše uvážení. Měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a že s nimi souhlasíte.

  V budoucnu také můžeme nabídnout nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby také podléhají těmto Podmínkám služby.

  ČÁST 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
  Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

  Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu či přesnosti a nezaručujeme a nebudeme nést žádnou odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

  Nejsme zodpovědní za žádné škody spojené s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí prováděných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pozorně přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

  ČÁST 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
  Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (společně dále "komentáře") souhlasíte s tím, že kdykoliv můžeme bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat jakékoliv komentoval v tajnosti; (2) zaplatit náhradu za jakékoli příspěvky; nebo (3) odpovědět na jakékoliv komentáře.

  Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém rozhodneme podle našeho výhradního uvážení, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto smluvní podmínky.

  Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, obscénní materiál ani obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sami sebe nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoliv komentářů. Jste výhradně zodpovědní za jakékoliv vaše připomínky a jejich přesnost. Neneseme odpovědnost a nepřebíráme odpovědnost za jakékoli komentáře, které zveřejníte vy nebo třetí strana.

  ČÁST 10 - OSOBNÍ INFORMACE
  Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše pravidla ochrany osobních údajů, klikněte zde.

  ČÁST 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ
  Na našem webu nebo v naší Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů výrobků, cen, propagací, nabídek, poplatků za přepravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo na opravu jakýchkoli chyb, nepřesností nebo opomenutí a na změnu nebo aktualizaci informací nebo zrušení objednávek, pokud jsou jakékoliv informace v Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoliv bez předchozího upozornění (i po odeslání objednávky).

  Neneseme žádnou odpovědnost za aktualizaci, doplnění nebo objasnění informací v Službě nebo na jakékoliv související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. V službě nebo na jakékoli související webové stránce se nepoužije žádný datum aktualizace nebo obnovení, který by naznačoval, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

  ČÁST 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
  Kromě dalších zákazů stanovených v Podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo její obsah: a) na jakýkoli nezákonný účel; b) nabádat ostatní, aby konaly nebo se účastnily jakýchkoli protiprávních činech; c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní nařízení, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnické příslušnosti, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoliv související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace ostatních; i) šířit spam, nebo jakýmkoli jiným způsobem stahovat jakákoliv data z našich stránek j) na jakýkoliv obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat do nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoliv související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

  ČÁST 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY; LIMITOVANÁ ODPOVĚDNOST
  Negarantujeme, nereprezentujeme ani nezaručujeme, že vaše používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné či bezchybné.

  Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

  Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na neurčitou dobu nebo ji kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění.

  Výslovně souhlasíte s tím, že použití Služby je na vaše výlučné riziko. Všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím naší Služby jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakéhokoliv vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implicitní včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, názvu a neporušení právních předpisů.

  V žádném případě nenese Oxxcommerce BV, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědnost za jakékoliv zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, trestní, speciální nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně a mimo jiné ušlých zisků, ušlých výnosů, ušlých úspor, ztráty dat, náhradních nákladů nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývajících z vašeho užívání kterékoli ze služeb nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí této služby nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoliv způsobem s vaším používáním této služby nebo kteréhokoli produktu, včetně a mimo jiné jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoliv obsahu nebo jakákoli ztráta nebo škoda jakéhokoli druhu, která vznikne v důsledku použití služby nebo akéhokoľv ek obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informována. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

  ČÁST 14 - ODŠKODNĚNÍ
  Souhlasíte s tím, že odškodníte, nahradíte, nebo budete bránit a hájit Oxxcommerce BV a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníků, ředitelů, agentů, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, vůči jakýmkoli nárokům nebo požadavkům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vznikne jakékoli třetí straně v důsledku nebo z důvodu porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, nebo z důvodu vašeho porušení zákona nebo práv třetí strany.

  ČÁST 15 - ODDĚLITELNOST
  V případě, že se zjistí, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek služby je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení upraveno nebo odstraněno pod platným zákonům a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, takové upravení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních zbývajících ustanovení.

  ČÁST 16 - UKONČENÍ
  Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení Služby zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody pro všechny účely.

  Tyto Podmínky služby jsou v platnosti, pokud nejsou ukončeny vámi nebo námi. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si už nepřejete využívat naše Služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

  Pokud podle našeho výlučného úsudku nesplníte nebo pokud máme podezření, že jste nedodrželi kteroukoli podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto dohodu kdykoliv ukončit bez předchozího upozornění a vy budete nadále zodpovídat za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo vám můžeme odmítnout přístup k našim Službám (nebo jakékoliv jejich části).

  ČÁST 17 - CELÁ DOHODA
  Pokud si neuplatníme nebo nedobudeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, nebude to znamenat vzdání se takového práva nebo ustanovení.

  Tyto Podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněny námi na tomto serveru nebo v souvislosti se Službou tvoří úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, oznámení a návrhy, ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně mimo jiné jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).

  Jakékoliv nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládána proti navrhovateli.

  ČÁST 18 - ROZHODUJÍCÍ PRÁVO
  Tyto Podmínky služby a všechny samostatné dohody, jejichž prostřednictvím vám poskytujeme Služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Papestraat 1, Den Haag, ZH, 2513AV, Nizozemsko.

  ČÁST 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
  Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoliv přečíst na této stránce.

  Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat kteroukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejňováním aktualizací a změn na naší webové stránce. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat změny na naší webové stránce. Vaše další používání nebo přístup na náš web nebo Služby po zveřejnění jakýchkoliv změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

  ČÁST 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE
  Otázky o Podmínkách služby nám můžete poslat na adresu fitz@fitzmonroe.com.